May 18

Pribram.cz: Betonárna za 25 milionů na Hájích má skluz, čeká na certifikaci produkce

Háje (Příbramsko) – U Příbrami už stojí nová betonárna. Aby mohla pracovat, čeká na certifikaci produkce.
Háje (Příbramsko) – Jak jsme vás informovali v srpnu loňského roku, v lokalitě Háje má vzniknout nová betonárna. Provoz za 25 milionů korun, který vybudovala společnost SVZ Příbram, je prakticky hotový.

Pro veřejné spuštění čekáme na certifikaci produkce, zatím však nevíme, jak dlouho to bude trvat, sdělil dnes pribram.cz Michal Zábrodský ze společnosti SVZ Příbram.

Výstavba provozu se protáhla, protože původně se počítalo s otevřením už v říjnu loňského roku. SVZ Příbram výstavbu investovalo částečně úvěrem a částečně leasingem.

Betonárna Merco se skládá ze samotného míchacího jádra a dále cementového a štěrkopískového hospodářství, automatické tlakové stanice s ohřevem záměsové vody, skladu přísad a zkušebních vzorků a zařízení na recyklaci tekutých zbytků betonových směsí. Recyklační zařízení, které je standardním vybavením nově budovaných betonáren, zajišťuje zpracování vody vzniklé při oplachu prostoru betonárny, čerpadel i transportních mixů. Zařízení rozplaví zbytky betonové směsi s tím, že se oddělí kalová voda a vyprané kamenivo. Zařízeno bylo posuzováno v režimu EIA.

Podle předchozích vyjádření investor uvažuje o roční produkci 20.000 metrů kubických betonu, což je odhad pro umístění produkce v okolí při započítání především dopravních nákladů. Samotná kapacita závodu bude podstatně vyšší.

V Příbrami funguje také betonárna koncernu HeidelbergCement a o otevření nového závodu v Balónce měla zájem i společnost Berger beton. Vedení radnice ale tyto plány stoplo, protože se obávalo nadměrného dopadu na životní prostředí, přestože závod měl vzniknout v průmyslové zóně, která je podle aktuálního územního plánu určena pro průmyslovou výrobu. Betonárny budou mít možnost umístit část své produkce při dobudovávání rychlostní komunikace od Skalky směrem na jih. Obchvat Dubence je již schválen k výstavbě.

Firma SVZ Centrum, která je osobou Oldřicha Zábrodského propojena s SVZ Příbram, se v současnosti potýká ještě s jednou stavbou, a to neveřejnou čerpací stanicí, kterou buduje v blízkosti skládky komunálního odpadu, již firma provozuje. Podle Zábrodského skládka takové zařízení potřebuje s ohledem na provoz kompaktoru, jenž zhutňuje její povrch. „Má spotřebu 35 litrů nafty na hodinu činnosti,“ vysvětlil Zábrodský. Firma proto v současné chvíli musí zajišťovat dopravu paliva a přečerpávání do malého tanku.

„Město po nás chce zastřešení této čerpací stanice,“ uvedl Zábrodský. Podle něj ale není potřeba, protože zařízení je dodané na klíč jako celek a jen se připojí k elektřině. „Bude to na mycí ploše, odkud je odpadní voda stažena do záchytné jímky,“ dodal Zábrodský.

sdb

Aug 13

Pribram.cz: Betonárny v Příbrami rostou jako houby po dešti

větších infrastrukturních projektů se dá očekávat, že by betonárny mohly dodávat i na silnici R/4.

Příbramská radnice se zatím vyslovila spíše proti vzniku nové betonárny v průmyslové zóně Balonka, kterou chce vystavět firma Berger Beton. Nejde však o jediný provoz, který v současnosti vzniká. Nová betonárna roste také v lokalitě Háje, resp. naproti parkovišti společnosti Idos. Portál pribram.cz dnes tuto informaci získal od společnosti SVZ Příbram, která je investorem a jež na katastrálním území Dubna a Příbrami provozuje skládku tuhého komunálního odpadu.

V lokalitě má pracovat zcela nová dvoukubíková betonárna od společnosti Merco. „Investice činí 25 milionů korun,“ řekl redakci pribram.cz jednatel firmy Oldřich Zábrodský. A dodal: „Půjde o plnohodnotnou betonárnu, která bude zřejmě větší než původní betonárna v Příbrami.“

Nová betonárna by podle Zábrodského měla začít fungovat v říjnu letošního roku. V současnosti byla zahájena výstavba přípojek energií. Investor předpokládá, že by mohl ročně produkovat přibližně 20.000 metrů kubických betonu. „Jde o možnosti odbytu, samozřejmě betonárna dokáže vyrobit podstatně více,“ vysvětlil Zábrodský.

V Příbrami zatím funguje betonárna někdejší společnosti TBG, která byla začleněna pod hlavičku Českomoravského betonu koncernu HeidelbergCement. Ta prošla v posledních měsících rekonstrukcí a navýšením kapacity.

Do Příbrami chce vstoupit již zmiňovaná firma Berger Beton. Město ale projevilo obavy stran dopadu na životní prostředí, byť má být betonárna v průmyslové zóně, která je podle platného územního plánu vedena jako místo pro průmyslovou výrobu.

Možný zájem provozovatelů betonáren spočívá ve výstavbě dalších částí rychlostí komunikace R/4 od Dubence směrem na jih. Jak jsme vás před několika týdny informovali, stavební řízení pro tuto silnici může nyní pokračovat. Z hlediska dopravních vzdáleností by na tom nová betonárna v Hájích byla nejlépe.

sdb

zdroj: http://www.pribram.cz/clanek-betonarny-v-pribrami-rostou-jako-houby-po-desti

Aug 13

Výstavba betonárny zahájena

Betonárna Háje je v provozu.

Provozovatelem je společnost Toril Invest a.s.